دوشنبه 7 آذر 1401

انجمن احیای مائده-بزرگارین مرکز کاردرمانی و گفتار درمانی از بدو تولد تا پانزده سالگی مختص کودکان توان یاب معلول جسمی و حرکتی 07132351733

خدمات انجمن مائده

گفتار درمانی

گفتار درمانی

 

عملکرد واحد گفتار درمانی در شهریورماه 1401:

 

در شهریورماه تعداد۲۵مراجع  نیازمند پذیرش شدندو تعداد کل جلسات ۸۱ می‌باشد.

با تلاش های مکرر امسال نیز توانستیم ۳نفر از توان یابان عضو انجمن مائده را وارد مدرسه عادی کنیم

 

عملکرد واحد گفتار درمانی در مردادماه 1401:

در این ماه 23 توانیاب به تعداد 82 جلسه دریافت کرده اند . همچنین 10 مراجعه کننده جدید ارزیابی شده و در لیست انتظار جهت پذیرش در انجمن قرار گرفته اند .

به 7 خانواده مشاورات گفتار درمانی به منظور درمان غیر مستقیم مشکلات فرزندشان ارائه گردیده است.

 

 

گزارش عملکرد واحد گفتاردرمانی در تیرماه:

 

در این ماه ۱۵مراجع نیازمند پذیرش شد و مجموع جلسات درمانی ایشان ۴۷جلسه بوده است.

 

 

گزارش عملکرد واحد گفتار درمانی در خرداد :

در این ماه ۱۳توان یاب نیازمند پذیرش شد و مجموع جلسات درمانی ایشان ۳۷جلسه بوده است،وهمچنین واحد بالینی دانشجویان دانشکده توان بخشی در این ماه به پایان رسید

 

 

  

عملکرد واحد گفتار درمانی در اردیبهشت ماه

در این ماه تعداد ۱۲مراجع کننده ویزیت شده است ک مجموع جلسات درمانی دریافتی ایشان ۴۲جلسه بوده است

از فاصله فرودین ماه تا کنون ،تمرکز اصلی بخش گفتار درمانی بر روی اماده سازی مراجعین پیش دبستان و دبستان بوده است،که ب یاری خداوند امسال نیز تا کنون، دومورد از مراجعین در مدارس عادی نیز پذیرش شده اند.

ارسال دیدگاه

Post comments